خدمات لوله بازکنی - تخلیه چاه - حفر چاه - تشخیص ترکیدگی لوله - بازسازی و لایروبی چاه - لوله کشی - شبانه روزی تمام نقاط تهران

اطلاعات تماس

حفر چاه و ترمیم ریزش

مفهوم حفر چاه و ترمیم ریزش چاه فاضلاب : قبل از اینکه اگوی فاضلاب شهری راه اندازی و متصل شود   حفر چاه ساختمانها و یا مراکز خرید . ورزشی و یا بیمارستانها برای دفع آب فاضلاب مصرفی در ساختمانهای خود چاهی تعبیه می کردند که وسیله ان آبهای فاضلاب را دفع کنند. بهترین نوع حفر چاه فاضلاب چاه جذبی میباشد که از دو قسمت انباری و میله چاه تشکیل می شود طراحی این نوع از چاه ها به این صورت می باشد کهابتدا بستگی به میزان شیب منطقه یک میله به ارتفاع 10_20 متر حفر میشود و در انتهای میله یک انباری به شکل کله قندی با متراژ مورد نیاز بستگی به میزان مصرف تعبیه میشود حفر چاه ابهای مصرفی در قسمت انباری جمع می شوند و از انجا به داخل زمین نفوذ می کنند.
ترمیم چاه ریزشی
ترمیم چاه ریزشی

اصول حفر چاه فاضلاب و ترمیم ریزش چاه

برای حفر چاه باید نکاتی را رعایت کنیم که در هنگام حفر خطری برای مغنی یا ساختمان نداشته باشد این نکات عبارتند از: رعایت حریم چاه یعنی در کنار دیوارهای حمال ساختمان چاه حفر نکنیم حفر چاه و یا اگر چاه قدیمی در ساختمان داریم از چاه قدیمی حداقل 10 متر فاصله بگیریم و چاه جدید را احداث کنیک چاه بازکنی شرق تهران تا در هنگام حفر انباری چاه جدید به انباری چاه قدیمی برخورد نکیم که برای مغنی خیلی خطرناک هست و مرگ حتمی مغنی را در پی دارد در هنگام حفر اصول ایمنی مانند کمربند ایمنی . کلاه و اکسیژن برای افرادی که داخل چاه کار می کنند را رعایت کنیم .از بیمه حفر چاه استفاده کنیم که در صورت اتفاق حادثه ایی خسارت مالی وارد نشود برای ترمیم ریزش چاه ابتدا باید نوع ریزش چاه را برسی کنیم و در صورتی که ریزش چاه زیاد باشد حفر چاه از ترمیم ریزش خوداری کنیم و چاه جدید احداث کنیم و چاه ریزشی را با استفاده از آهک پر کنیم آهک باعث میشود تا بعدا جای چاه نشست نکند و در صورتی که بعد از بررسی به این نتیجه رسیدیم که چاه ریزشی قابل ترمیم هست حتما باید مغنی چاه را با کول حفر کند  به این صورت که ابتدا خاک های ریزشی را از میله چاه خارج کند و تا جایی که به خاک سفت رسید حفر چاه طوقه بگذارد و کول بچیند تا برای ادامه کار خطری مواجه مغنی نباشد برای احیای چاه ریزشی میزان حفر میله و انباری باید به قدری باشد که چاه به خاک تازه برسد که بوی لجن ندهد یا رنگ خاک سیاه نباشد تا میزان نفوذ اب در زمین جوابگوی مصرف ساکنین باشد

دلایل و نشانه های ریزش چاه.چگونگی ریزش چاه

حفر چاه بازسازی و لایروبی چاه
حفر چاه بازسازی و لایروبی چاه
خطرات حفرچاه فاضلاب و ترمیم ریزش چاه
از مهمترین دلایل ریزش چاه پربودن چاه و عدم توجه ساکنین به پر بودن چاه و عدم  اجرای تخلیه چاه می باشد هنگامی که چاه پر میشود بعد از مدتی ابتدا دهنه ی انباری چاه ریزش میکند و سپس زیر طوقه بالای چاه ریزش و خالی می شود و در نهایت درب چاه بر اثر عبور افراد و ماشین الات کاملا پایین می رود حفر چاه از نشانه های ریزش چاه ابتدا علایم پر بودن چاه (پخش شدن بوی فاضلاب در ساختمان.ازدهام سوسک.و پس زدن اب از نزدیکترین خروجی به چاه)و سپس فرو رفتگی نسبی درب چاه می باشد که باید حداقل ماهانه به ان توجه کنیم.

ابزارهای موردنیاز برای حفر چاه فاضلاب و ترمیم ریزش چاه

1.استادکار ماهر (مغنی) 2.ابزار آلات لازم (بالابر.لوازم ایمنی .سطل برای خارج کردن خاک از چاه) 3.تعداد مورد نیاز کارگر

قیمت و دستمزد حفر چاه فاضلاب و ترمیم ریزش چاه

قیمت حفرچاه بستگی به میزان شلی و سفتی خاک منطقه بستگی دارد که حداقل و حداکثر قیمت برحسب متر به ترتیب 150/000-600/000می باشد قیمت ترمیم ریزش چاه بستگی به میزان ریزش چاه و محل استقرار چاه به صورت کنتارات یا متری طبق توافق طرفین می باشد که حداقل برحسب متر700/000تومان و برحسب کنتارات خاوری 2/500/000تومان می باشد

نحوه محاسبه متراژ انباری چاه

برای محاسبه متراز چاه دو روش وجود دارد که در اول کار مشخص می کنیمکهاز حفر چاه کدام روش برای حفر چاه استفاده و قیمت گذاری می کنیم. 1.حفر انباری چاه به صورت متراژمهندسی:در این روش عرض ضربدر ارتفاع ضربدر طول میشود یعنی اگر عرض انباری 2متر باشد و ارتفاع 2متر باشد و طول یک متر باشد مساوی است با 4 متر مهندسی 2.حفر انباری چاه به صورت متراژ مغنی:دراین روش عرض ضربدر ارتفاع ضربدر طول میشود یعنی اگر عرض انباری2متر باشد و ارتفاع 2متر باشد و طول یک متر باشد متراژ ما 8متر میباشد که قیمت این حفاری کمتر از قیمت متراژ مهندسی می باشد این روش در جاهایی که زمین سفت است اجرا میشود.

انواع مختلف حفاری که خدمات فنی کیهان ارائه میدهد عبارتند از:

1.حفر انواع چاه فاضلاب با متراژهای زیاد و کم 2.حفر و تعبیه سپتینک و منهول 3.حفر میله برای شمع و ستون ساختمان 4.ترمیم ریزش انواع چاه فاضلاب . سپتینک و منهول 5.لایروبی چاه فاضلاب . سپتینک و منهول
حفر چاه
حفر چاه

سایر خدمات خدمات فنی کیهان

1.بازکردن انواع گرفتگی لوله 2.لایروبی 3.تشخیص ترکیدگی لوله و ترمیم 4.رفع نم . تعویض کاشی و سرامیک 5.نصب توالت فرنگی و تعویض کاسه توالت ایرانی 6.اجرای لوله کشی اب و فاضلاب و نصب شیرالات و کلیه نصبیات
مشاوره رایگان